Category: Salafus Shalih

Demi Ilmu, Menjadi Pengemis pun Ia Lakoni

Demi Ilmu, Menjadi Pengemis pun Ia Lakoni

Menuntut ilmu bukanlah sebuah perjalanan yang mudah. Penuh rintangan dan cobaan yang menghadang. Apalagi menuntut ilmu langit yang hakiki, sungguh menuntut ilmu di jalan Allah adalah setara dengan jihad fii sabilillah jika ia mati ketika menuntut ilmu. Seorang Imam besar dari Andalusia bernama Imam Baqi bin Makhlad Al-Andalusi rela menjadi […]

Read more ›
Umar bin Khattab dan Dua Pemuda: Inilah Akhlaq Muslim Sejati

Umar bin Khattab dan Dua Pemuda: Inilah Akhlaq Muslim Sejati

“Supaya jangan sampai ada yang katakan di kalangan muslimin tak ada lagi ksatria tepat janji.” ujar terdakwa itu dalam senyum…

Read more ›
Abdullah bin Mubarak: Kisah Tetangga yang Memakan Bangkai Keledai

Abdullah bin Mubarak: Kisah Tetangga yang Memakan Bangkai Keledai

Menyantuni anak yatim merupakan ibadah yang sangat besar bahkan dapat meninggikan derajat seseorang di sisi Allah…

Read more ›
Mengenal Sahabat Zubair Ibn Al-Awwam

Mengenal Sahabat Zubair Ibn Al-Awwam

Laki-laki ini (Zubair) menyukai syahadah (mati syahid) di jalan Allah. Dia mencarinya di tempat-tempat yang diperkirakan mendatangkan syahadah, sampai-sampai dia menamai anak-anaknya dengan nama para syuhada.

Read more ›
Abu Ubaidah Ibn Al-Jarrah, Orang Terpercaya Dari Umat Ini

Abu Ubaidah Ibn Al-Jarrah, Orang Terpercaya Dari Umat Ini

Abu Ubaidah pernah berkata, ‘Aku senang seandainya aku menjadi domba lantas disembelih oleh keluargaku dan mereka memakan dagingku dan merasakan kuahku’.”

Read more ›
Harun al-Rasyid: Khalifah Terbaik Dimasa Khilafah Dinasti Abbasiyah

Harun al-Rasyid: Khalifah Terbaik Dimasa Khilafah Dinasti Abbasiyah

Kun-yahnya adalah Abu Ja’far. Sedangkan nama dan nasabnya adalah Harun bin al-Mahdi Muhammad bin al-Manshur Abu Ja’far Abdullah bin Muhammad bin Ali bin Abdullah bin Abbas al-Qurasyi al-Hasyimi al-Abbasi. Jadi, ia adalah seorang Quraisy satu kabilah dengan Nabi Muhammad ﷺ. Dan keturunan dari paman Nabi, Abbas bin Abdul Muthalib radhiallahu […]

Read more ›
Zubair bin Awwam: Orang Pertama yang Menghunus Pedang di Jalan Allah!

Zubair bin Awwam: Orang Pertama yang Menghunus Pedang di Jalan Allah!

Zubair merupakan keponakan dari ibunda Khadijah radhiallahu ‘anha, karena ayahnya adalah saudara laki-laki sang ummul mukminin. Adapun ibunya adalah bibi Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam, Shafiyyah binti Abdul Muthalib. Nasab laki-laki Quraisy ini adalah sebagai berikut: Zubair bin Awwam bin Khuwailid bin Asad bin Abdul Uzza bin Qushay bin Kilab […]

Read more ›
Istigfar Mengantarkan Penjual Roti Bertemu Imam Hambali

Istigfar Mengantarkan Penjual Roti Bertemu Imam Hambali

  Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah merupakan murid Imam Syafi’i. Ia dikenal juga sebagai Imam Hambali. Di masa akhir hidup, Imam Hambali ingin sekali menuju ke salah satu kota di Irak. Padahal, tidak ada janji dengan seseorang dan tidak ada hajat. Akhirnya Imam Hambali pergi sendiri menuju ke Kota Bashrah. […]

Read more ›
Kisah Tukang Sol Sepatu Dapat Pahala Haji Mabrur walau Gagal Berangkat

Kisah Tukang Sol Sepatu Dapat Pahala Haji Mabrur walau Gagal Berangkat

  Segala sesuatu sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa ta’ala, termasuk gagalnya pergi ibadah haji. Hal ini bukan kali pertamanya terjadi, bahkan seseorang bisa mendapat pahala haji mabrur walau tidak jadi berangkat ke Tanah Suci untuk menyempurnakan rukun Islam kelima tersebut. Salah satunya seorang laki-laki yang bekerja sebagai tukang sol […]

Read more ›
Kisah Mengharukan Dari Abu Bakar Ash-Shidiq Ketika Rindu Dengan Rasulullah

Kisah Mengharukan Dari Abu Bakar Ash-Shidiq Ketika Rindu Dengan Rasulullah

Siapa manusia di dunia ini yang lebih mencintai Rasulullah dibandingkan Sahabat Abu Bakar Ash-Shidiq -Radiallahuanhu-? Ketika hampir seluruh manusia meragukan dan mendustakan Rasulullah, ia (Ash-Shidiq) menjadi orang yang mempercayainya. Bahkan, jika iman seluruh manusia dikumpulkan masih berat iman Abu Bakar Ash-Shidiq.

Read more ›