Category: PROFIL

Nu’aim Bin Mas’ud Sang Fida-i Yang Pemberani!

Nu’aim Bin Mas’ud Sang Fida-i Yang Pemberani!

Inilah Nu’aim bin Mas’ud, seorang fida-i (pelaku aksi pengorbanan diri) dan ksatria datang kepada Nabi di waktu yang demikian genting dan mencekam di mana hampir membuat jantung-jantung copot dari dada-dada pada perang Ahzab.

Read more ›
Sa’id Bin Zaid, Salah Satu Sahabat yang Dijamin Surga

Sa’id Bin Zaid, Salah Satu Sahabat yang Dijamin Surga

Sa’id Bin Zaid adalah seorang sahabat mulia. Ia mempunyai keimanan yang sungguh luar biasa, yang sangat pemberani. Keberanannya begitu mempesona ketika berada di perang yarmurk, hingga di juluki singa dalam perang yarmurk.

Read more ›
Abu Bakar Ash-Shidiq, Sahabat Yang Paling Dicintai Rasulullah

Abu Bakar Ash-Shidiq, Sahabat Yang Paling Dicintai Rasulullah

Abu Bakar Ash-Shidhiq radiallahuanhu adalah sahabat yang terbaik. Keutamaannya tidak bisa dibandingkan dengan sahabat-sahabat yang lain. Ia beriman sebelum sahabat yang lain beriman. Ia juga rela berkorban demi Allah dan Rasul-Nya. Dan, ia adalah orang kedua yang akan masuk jannah.

Read more ›
Demi Ilmu, Menjadi Pengemis pun Ia Lakoni

Demi Ilmu, Menjadi Pengemis pun Ia Lakoni

Menuntut ilmu bukanlah sebuah perjalanan yang mudah. Penuh rintangan dan cobaan yang menghadang. Apalagi menuntut ilmu langit yang hakiki, sungguh menuntut ilmu di jalan Allah adalah setara dengan jihad fii sabilillah jika ia mati ketika menuntut ilmu. Seorang Imam besar dari Andalusia bernama Imam Baqi bin Makhlad Al-Andalusi rela menjadi […]

Read more ›
Umar bin Khattab dan Dua Pemuda: Inilah Akhlaq Muslim Sejati

Umar bin Khattab dan Dua Pemuda: Inilah Akhlaq Muslim Sejati

“Supaya jangan sampai ada yang katakan di kalangan muslimin tak ada lagi ksatria tepat janji.” ujar terdakwa itu dalam senyum…

Read more ›
Abdullah bin Mubarak: Kisah Tetangga yang Memakan Bangkai Keledai

Abdullah bin Mubarak: Kisah Tetangga yang Memakan Bangkai Keledai

Menyantuni anak yatim merupakan ibadah yang sangat besar bahkan dapat meninggikan derajat seseorang di sisi Allah…

Read more ›
Mengenal Sahabat Zubair Ibn Al-Awwam

Mengenal Sahabat Zubair Ibn Al-Awwam

Laki-laki ini (Zubair) menyukai syahadah (mati syahid) di jalan Allah. Dia mencarinya di tempat-tempat yang diperkirakan mendatangkan syahadah, sampai-sampai dia menamai anak-anaknya dengan nama para syuhada.

Read more ›
Abu Ubaidah Ibn Al-Jarrah, Orang Terpercaya Dari Umat Ini

Abu Ubaidah Ibn Al-Jarrah, Orang Terpercaya Dari Umat Ini

Abu Ubaidah pernah berkata, ‘Aku senang seandainya aku menjadi domba lantas disembelih oleh keluargaku dan mereka memakan dagingku dan merasakan kuahku’.”

Read more ›
Harun al-Rasyid: Khalifah Terbaik Dimasa Khilafah Dinasti Abbasiyah

Harun al-Rasyid: Khalifah Terbaik Dimasa Khilafah Dinasti Abbasiyah

Kun-yahnya adalah Abu Ja’far. Sedangkan nama dan nasabnya adalah Harun bin al-Mahdi Muhammad bin al-Manshur Abu Ja’far Abdullah bin Muhammad bin Ali bin Abdullah bin Abbas al-Qurasyi al-Hasyimi al-Abbasi. Jadi, ia adalah seorang Quraisy satu kabilah dengan Nabi Muhammad ﷺ. Dan keturunan dari paman Nabi, Abbas bin Abdul Muthalib radhiallahu […]

Read more ›
Zubair bin Awwam: Orang Pertama yang Menghunus Pedang di Jalan Allah!

Zubair bin Awwam: Orang Pertama yang Menghunus Pedang di Jalan Allah!

Zubair merupakan keponakan dari ibunda Khadijah radhiallahu ‘anha, karena ayahnya adalah saudara laki-laki sang ummul mukminin. Adapun ibunya adalah bibi Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam, Shafiyyah binti Abdul Muthalib. Nasab laki-laki Quraisy ini adalah sebagai berikut: Zubair bin Awwam bin Khuwailid bin Asad bin Abdul Uzza bin Qushay bin Kilab […]

Read more ›