Category: Pemurtadan

Menjadikan Kubur Sebagai Masjid Adalah Perbuatan yang Dilaknat Allah

Menjadikan Kubur Sebagai Masjid Adalah Perbuatan yang Dilaknat Allah

Syaikh Muhammad bin Shalih Al-‘Utsaimin rahimahullah berkata, “Tidak boleh membangun masjid di atas kubur karena seperti itu adalah wasilah (perantara) menuju kesyirikan dan dapat mengantarkan pada ibadah kepada penghuni kubur. Dan tidak boleh pula kubur dijadikan tujuan (maksud) untuk shalat. Perbuatan ini termasuk dalam menjadikan kuburan sebagai masjid. Karena alasan […]

Read more ›
Inilah Aqidah Syi’ah dan Segala Kebenciannya Terhadap Agama Islam

Inilah Aqidah Syi’ah dan Segala Kebenciannya Terhadap Agama Islam

Akidah Syi’ah terhadap kaum muslimin Ahlus Sunnah wal Jama’ah adalah akidah kebencian dan cacian, bahkan sampai pengafiran dan penghalalan darah dan harta. Menurut keyakinan mereka, kekufuran Ahlus Sunnah lebih besar daripada kekufuran Yahudi dan Nashrani. Kenapa bisa begitu? Menurut mereka, kekafian Yahudi dan Nashrani adalah kekafiran asli, sedangkan kekafiran ahlus […]

Read more ›
Waspadalah, Diantara Dusta Syi’ah atas Yaitu Dusta Atas Nama Al-Imam Al-Bukhari!

Waspadalah, Diantara Dusta Syi’ah atas Yaitu Dusta Atas Nama Al-Imam Al-Bukhari!

“Barangsiapa yang ingin hidup seperti hidupku dan wafat seperti wafatku serta masuk ke surga yang telah dijanjikan kepadaku oleh Tuhanku yaitu Jannatul Khuld, maka hendaklah ia menjadikan Ali sebagai wali, karena sesungguhnya dia tidak akan mengeluarkan kamu dari petunjuk dan tidak akan memasukkan kamu ke dalam kesesatan.’’….  

Read more ›
Opini Redaksi: Benarkah Seorang Muslim Diperbolehkan Merayakan Tahun Baru Imlek?

Opini Redaksi: Benarkah Seorang Muslim Diperbolehkan Merayakan Tahun Baru Imlek?

Dewasa ini banyak sekali para penceramaah (Baca: Ustad Suu’) yang jahil dari kitabullah dan sunnah dengan berani mengatakan bahwa merayakan tahun baru Imlek adalah sama sekali tidak bertentangan dengan agama Islam, karena Imlek bukanlah berasal dari agama tertentu. Sungguh pernyataan ini adalah sebuah kedustaan dan kebodohan mereka yang sangat nyata…

Read more ›
Salah Satu Musibah Besar, Seseorang Menjadikan Mayit Sebagai Ilah Selain Allah!

Salah Satu Musibah Besar, Seseorang Menjadikan Mayit Sebagai Ilah Selain Allah!

Banyak manusia tidaklah tersadar akan hakikat iman sehingga membuat mereka terjerumus dalam kesyirikan…  

Read more ›
Pembahasan tentang Gay, Lesbian dan Homoseksual Menurut Islam

Pembahasan tentang Gay, Lesbian dan Homoseksual Menurut Islam

Homoseksual adalah sejelek-jelek perbuatan keji yang tidak layak dilakukan oleh manusia normal. Allah telah menciptakan manusia terdiri dari laki-laki dan perempuan, dan menjadikan perempuan sebagai tempat laki-laki menyalurkan nafsu bilogisnya, dan demikian sebaliknya

Read more ›
Mengenal Tamimah: Sebuah Kemusyrikan yang Terus Ada Hingga Zaman Modern

Mengenal Tamimah: Sebuah Kemusyrikan yang Terus Ada Hingga Zaman Modern

Dewasa ini banyak orang-orang yang mengenakan jimat sebagai bentuk membentengi dari kemudharatan yang akan menimpa dirinya, dan ini adalah sebuah kemusyrikan yang nyata…

Read more ›
Konsepsi Pendukung dalam Syiah; Dari Klasik hingga Kontemporer

Konsepsi Pendukung dalam Syiah; Dari Klasik hingga Kontemporer

Berbicara tentang studi Alquran dalam wacana pemikiran Syiah Dua Belas Imam, seperti yang telah kita singgung di muka, secara sepontanitas mengarahkan perhatian kita kepada permasalahan otentisitas (validitas transmisi) Alquran itu sendiri, karena dalam perspektif Syiah Dua Belas Imam masalah ini merupakan masalah prinsipil yang hingga kini masih belum tuntas; dimana […]

Read more ›
Orang Kafir Tidak Akan Berhenti Memerangi Kecuali Umat Islam Murtad Dari Agamanya

Orang Kafir Tidak Akan Berhenti Memerangi Kecuali Umat Islam Murtad Dari Agamanya

Menjadi seorang muslim memiliki konsekwensi yang sangat besar dan sangat berat, serta memiliki resiko yang dapat membuat seorang muslim harus kehilangan nyawanya, karena orang kafir tidak akan pernah berhenti memerangi kaum muslimin, kecuali umat islm murtad dari agamanya…

Read more ›
Ada Apa dengan Acara Rebo Wekasan yang Biasa di Lakukan Banyak Orang?

Ada Apa dengan Acara Rebo Wekasan yang Biasa di Lakukan Banyak Orang?

Acaranya adalah sholat empat rakaat, setiap rakaat membaca surat al-Fatihah satu kali, surat al-Kautsar tujuh belas kali, surat al-Ikhlas lima belas kali, surat al-Falaq dan an-Nas dua kali kemudian membaca doa bikinan mereka yang berisi kesyirikan dan kesesatan…  

Read more ›