Category: Fiqh Wanita

Setelah Menikah, Inilah Lima Kewajiban Wanita Menurut Al-Quran dan Hadist

Setelah Menikah, Inilah Lima Kewajiban Wanita Menurut Al-Quran dan Hadist

“Kaum laki-laki itu pemimpin wanita. Karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) alas sebagian yang lain (wanita) dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan harta mereka. Maka wanita yang solehah ialah mereka yang taat kepada Allah dan memelihara diri ketika suaminya tidak ada menurut apa yang Allah kehendaki. ”…

Read more ›
INilah Tiga Hal yang Boleh Disembunyikan Istri dari Suaminya

INilah Tiga Hal yang Boleh Disembunyikan Istri dari Suaminya

Hal pertama yang boleh disembunyikan istri dari suaminya yakni tentang amalan. Amalan-amalan shaleh yang dilakukan istri boleh disembunyikan dari suami mereka. Misalnya mengerjakan shalat-shalat sunnah. Namun demikian, seorang istri tetap harus minta izin ketika akan melakukan puasa sunnah….

Read more ›
Kelima Ibadah Ini InsyaaAllah, Akan Membuat Muslimah Kian Bertambah Cantik Luar dan Dalam

Kelima Ibadah Ini InsyaaAllah, Akan Membuat Muslimah Kian Bertambah Cantik Luar dan Dalam

Dari sekian banyak ibadah baik wajib maupun sunnah, ternyata banyak diantaranya yang membuat wanita akan semakin cantik. Bukan sembarangan, hal ini didukung dengan kajian ilmiah yang menguatkan. Sehingga tidak hanya cantik dari luar, namun kecantikan juga akan terpancar dari dalam. Apa saja ibadah tersebut?

Read more ›
Awas! Cara Berdandan Ini Ternyata Terlarang bagi Muslimah

Awas! Cara Berdandan Ini Ternyata Terlarang bagi Muslimah

“Dan hendaklah kalian (wahai istri-istri Nabi) menetap di rumah-rumah kalian dan janganlah kalian bertabarruj (sering keluar rumah dengan berhias dan bertingkah laku) seperti (kebiasaan) wanita-wanita Jahiliyah yang dahulu,” (al-Ahzaab:33)….

Read more ›
Kaos Kaki, Pelindung Aurat yang Kadang Dilupakan oleh Muslimah

Kaos Kaki, Pelindung Aurat yang Kadang Dilupakan oleh Muslimah

“Hai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu dan wanita-wanita (keluarga) orang-orang mukmin, agar mereka mengulurkan atas diri mereka (ke seluruh tubuh mereka) jilbab mereka. Hal itu menjadikan mereka lebih mudah dikenal (sebagai para wanita muslimah yang terhormat dan merdeka) sehingga mereka tidak diganggu. Dan Allah senantiasa Maha Pengampun lagi Maha […]

Read more ›
Beginilah Cara Jika Seorang Wanita Ingin Melamar Pria yang Diminati

Beginilah Cara Jika Seorang Wanita Ingin Melamar Pria yang Diminati

Anas membalas komentarnya, “Dia lebih baik dari pada kamu, dia ingin dinikahi Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam, dan menawarkan dirinya untuk Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam.” (HR. Bukhari 5120)….

Read more ›
Inilah yang Harus Diperhatikan oleh Mereka, Para Kaum Hawa!

Inilah yang Harus Diperhatikan oleh Mereka, Para Kaum Hawa!

Wanita sangat berpotensi besar menjadi fitnah seorang lelaki, maka bertaqwalah kepada Allah…  

Read more ›
Untuk menjadi Keluarga Sakinah, Tidak Lepas dari Memahami Fiqh Rumah Tangga!

Untuk menjadi Keluarga Sakinah, Tidak Lepas dari Memahami Fiqh Rumah Tangga!

Dengan keberpasangan lahir kerjasama, hidup bersinambung lagi harmonis. Masing-masing memiliki keistimewaan tetapi juga kekurangan.

Read more ›
Rasa Malu Dalam Diri Kaum Hawa Saat Ini

Rasa Malu Dalam Diri Kaum Hawa Saat Ini

Seperti yang telah kita ketahui bersama, Islam adalah agama yang sempurna dan tidaklah satu perkara kecil pun melainkan telah diatur oleh agama yang mulia ini. Begitu pula berkenaan dengan kaum hawa, ada juga aturan dan bimbingannya secara sempurna. Islam sangat memperhatikannya dan menempatkan para wanita sesuai dengan kedudukannya. Contohnya, istri […]

Read more ›
Jilbab Punuk Unta, Begini Hukumnya dalam Syari’at Islam!

Jilbab Punuk Unta, Begini Hukumnya dalam Syari’at Islam!

“Ada dua golongan penduduk neraka yang belum aku melihat keduanya yaitu kaum yang membawa cemeti seperti ekor sapi untuk mencambuk manusia (maksudnya penguasa yang dzalim), dan perempuan-perempuan yang berpakaian tapi telanjang, cenderung kepada kemaksiatan dan membuat orang lain juga cenderung kepada kemaksiatan. Kepala-kepala mereka seperti punuk-punuk unta yang berlenggak-lenggok. Mereka […]

Read more ›