Category: AQIDAH-AKHLAQ

Inilah Makna Syahadat “Laa Ilaha Illallah”

Inilah Makna Syahadat “Laa Ilaha Illallah”

Tak asing bagi kita Syahadat laa ilaha illah ini. Karena kita senantiasa membacanya dalam sholat, tepatnya ketika tasyahud. Ia merupakan salah satu dari rangkaian dua kalimat syahadat yaitu syahaadatu an laa ilaha illallah dan syahaadatu anna muhammadar rasulullah yang dengan mengikrarkannya seorang yang kafir menjadi muslim.

Read more ›
Kunci untuk Semua Masalah Kita Adalah Taqwa Kepada Allah

Kunci untuk Semua Masalah Kita Adalah Taqwa Kepada Allah

Islam sudah memberikan jalan hidup yang betul-betul sempurna, dan setiap ada masalah apa saja islam mampu menyelesaikannya, apa pun masalah yang sedang kita hadapi islam sudah menja

Read more ›
Waspadai Dajjal Dengan Menghafal Surah Al-Kahfi

Waspadai Dajjal Dengan Menghafal Surah Al-Kahfi

Dajjal adalah mahluk Allah yang diberikan berbagai macam kelebihan guna menjadi fitnah dimuka bumi. Setiap muslim beresiko untuk bertemu dengannya dan terkena fitnahnya. Maka, sudah sepantasnya kita untuk tidak lalai dan mempersiapkan segala sesuatunya (ilmu) agar terhindar dari fitnah Al-Masih Dajjal. Muslim menuturkan, Abu Khaitsamah Zuhair bin Harb bercerita kepadaku, […]

Read more ›
Anak Adalah Ujian Kehidupan, Perhatikan Aqidahnya!

Anak Adalah Ujian Kehidupan, Perhatikan Aqidahnya!

Anak adalah titipan dari Allah sebagai bentuk ujian kepada kita. Maka, janganlah sampai anak menjadi penjegal kita untuk masuk ke surga Allah. Salah satu untuk aman dari jegalan anak menuu surga hingga jatuh ke neraka adalah dengan memebrikannya tarbiyyah islamiyyah yang baik dan benar. Oleh: Badrul Tamam Al-Hamdulillah, segala puji […]

Read more ›
Ketahuilah, Taubat Tak Menjamin Anda Tak Mengulang Hal Yang Sama. Maka, Istigfarlah!

Ketahuilah, Taubat Tak Menjamin Anda Tak Mengulang Hal Yang Sama. Maka, Istigfarlah!

Inilah sifat manusia, yang tidak akan bisa memungkiri nikmatnya bermaksiat. Meski maksiat adalah lubang hitam pekat yang akan memaksukan kita ke dalam neraka, waiyyadubillahi. Maka, bertaubat adalah solusi selamat. Namun, yakinkah anda bahwa anda tidak akan mengulangi kesalahan yang sama? Setiap muslim wajib menjauhkan dirinya dari maksiat-maksiat. Ia tundukkan jiwanya […]

Read more ›
Amal Jariyyah, Investasi Akhirat Tiada Akhir

Amal Jariyyah, Investasi Akhirat Tiada Akhir

Inilah amalan yang tiada terputus hingga yaumil qiyyamah. Meski kita sudah meninggal dunia, amalan ini tiada akan pernah terputus dan akan terus mengalir dalam diri kita. Subhanallahu! Al-Hamdulillah, segala puji milik Allah, Rabb semesta alam. Shalawat dan salam atas Rasulillah –Shallallahu ‘Alaihi Wasallam-, keluarga dan para sahabatnya. Hasanat jariyah adalah […]

Read more ›
Mengapa Ada Yang Mati Kelaparan Padahal Rezeki Sudah Dijamin?

Mengapa Ada Yang Mati Kelaparan Padahal Rezeki Sudah Dijamin?

Allah tetap dikatakan Dzat Yang Maha Memberi rezeki dan Allah telah memberikan kepada orang tersebut jatah rezekinya secara penuh dan sudah menyempurnakan ajalnya. Allah memberikan rezeki kepada orang itu semua dari apa yang telah Allah takdirkan untuknya, sehingga ketika Allah mencabut nyawanya, ia dalam keadaan telah memperoleh rezekinya secara penuh, […]

Read more ›
Ahlussunah Tidak Mengingkari Atau Memuji Berlebihan Terhadap Karomah Seseorang

Ahlussunah Tidak Mengingkari Atau Memuji Berlebihan Terhadap Karomah Seseorang

Karomah adalah suatu yang tidak asing ditelinga kita sebagai seorang Muslim. Karenanya, banyak di masyarakat sikap-sikap yang kurang tepat sebagai seorang Ahlussunah terkait adanya karomah terhadap seseorang. Ada 2 sikap yang salah terkait hal ini. Yakni, bersikap menolak dan bersikap mumuji (kagum) hingga berlebihan. Dengan adanya dua sikap yang salah […]

Read more ›
Eits, Rasulullah Juga Pernah Marah Kepada Istrinya Dengan Tujuan Mendidik

Eits, Rasulullah Juga Pernah Marah Kepada Istrinya Dengan Tujuan Mendidik

Membicarakan tentang akhlak Rasulullah shalallahu alaihi wassalam adalah sesuatu yang tidak akan pernah kita bosan untuk mengulasnya. Rasulullah begitu arif, bijaksana, cerdas, amanah, menginspirasi, dan banyak lainnya. Kita sering mendengar Rasul shalallahu alaihi wassalam mengalah kepada istri-istrinya sebagai bentuk kasih sayang. Namun, ada kalanya Rasulullah bersikap keras dan tegas kepada […]

Read more ›
Jangan Minta Ampunan bagi Orang Musyrik, Meskipun Keluargamu

Jangan Minta Ampunan bagi Orang Musyrik, Meskipun Keluargamu

Yakni dalam hal ini tiada suri teladan bagi kamu, yaitu memohonkan ampunan bagi orang-orang musyrik. Hal yang sama telah dikatakan oleh Ibnu Abbas, Mujahid, Qatadah, Muqatil ibnu Hayyan, dan Ad-Dahhak serta lain-lainnya yang bukan hanya seorang.  

Read more ›