Category: Kuliah Aqidah

Tauhid Ajaran Utama Para Nabi dan Rasul

Tauhid Ajaran Utama Para Nabi dan Rasul

Pesan ini dibawa oleh setiap Nabi dan Rasul Allah sepanjang masa. Setiap umat telah mendengar pesan abadi para Rasul Allah ini. Suatu pesan yang ibarat coin bersisi ganda. Ada sisi keharusan menyembah Allah سبحانه و تعالى semata dan sisi lainnya ialah menjauhi Thaghut.

Read more ›
Alam Barzakh: Alam Pembatas Antara Dunia dan Akhirat

Alam Barzakh: Alam Pembatas Antara Dunia dan Akhirat

Barzakh (برزخ) adalah alam kubur  yang membatasi antara dunia dan akhirat. Barzakh menjadi tempat persinggahan sementara jasadmakhluk sampai dibangkitkannya pada hari kiamat…  

Read more ›
Tugas Nabi dan Rasul adalah Menyampaikan Kabar Gembira dan Kabar Buruk

Tugas Nabi dan Rasul adalah Menyampaikan Kabar Gembira dan Kabar Buruk

Allah mengutus para nabi dan rasul adalah untuk membimbing umat manusia menuju jalan yang baik, dan tugas utama dari para nabi dan rasul adalah memberikan kabar gembira dan memberikan ancaman bagi umat manusia…  

Read more ›
Jangan Engkau Bersedih, Sesungguhnya Allah Bersama Kita

Jangan Engkau Bersedih, Sesungguhnya Allah Bersama Kita

Kita dilarang untuk merasa sedih karena Allah selalu bersama kita, sebagai seorang mukmin kita tidak boleh takut terhadap musuh Allah dan yakinlah bahwa pertolongan Allah pasti datang…  

Read more ›
Kisah Ahli Ibadah yang masuk Neraka karena Mendoakan Saudaranya agar Tidak Masuk Syurga

Kisah Ahli Ibadah yang masuk Neraka karena Mendoakan Saudaranya agar Tidak Masuk Syurga

Maka Allah s.w.t berfirman kepada orang yang berdosa, “Pergilah, dan masuklah ke dalam syurga kerana rahmat-Ku.” Sedangkan kepada yang lainnya Allah S.w.t berfirman, “Apakah kamu merasa alim, apakah kamu mampu meraih apa yang ada di tangan kekuasaan-Ku? Bawalah dia ke dalam neraka!”

Read more ›
Perkataan yang Buruk dan Celaan adalah Sesuatu yang tidak Disukai Rasulullah

Perkataan yang Buruk dan Celaan adalah Sesuatu yang tidak Disukai Rasulullah

Tutur kata yang baik merupakan ciri akhlaq mulia seorang muslim dan perkataan yang kotor sangat dibenci oleh Allah dan Rasul-Nya…

Read more ›
Memaafkan Orang yang Berbuat Zhalim pada Kita

Memaafkan Orang yang Berbuat Zhalim pada Kita

Satu pelajaran lagi yang bisa kita ambil dari hadits Jabir bin Sulaim adalah perintah untuk mudah memaafkan orang lain.

Read more ›
Orang Beradab lebih Mulia dari Orang Berilmu

Orang Beradab lebih Mulia dari Orang Berilmu

  Mana lebih utama, ilmu atau adab? Hampir semua ulama bersepakat menjawab: adab lebih utama.

Read more ›
Jangan Minta Ampunan bagi Orang Musyrik, Meskipun Keluargamu

Jangan Minta Ampunan bagi Orang Musyrik, Meskipun Keluargamu

Yakni dalam hal ini tiada suri teladan bagi kamu, yaitu memohonkan ampunan bagi orang-orang musyrik. Hal yang sama telah dikatakan oleh Ibnu Abbas, Mujahid, Qatadah, Muqatil ibnu Hayyan, dan Ad-Dahhak serta lain-lainnya yang bukan hanya seorang.  

Read more ›
Jangan Pernah Meragukan Janji Allah kepada Hamba-Nya

Jangan Pernah Meragukan Janji Allah kepada Hamba-Nya

Jangan sampai kamu merasa ragu, terhadap janji Allah, karena tidak terlaksananya apa yang telah dijanjikan itu, walaupun telah habis waktunya, supaya tidak menyalahi pandangan mata hatimu, atau memadamkan cahaya hatimu.

Read more ›