Category: Kuliah Akhlaq

Adab-Adab Menyembelih Hewan dalam Islam

Adab-Adab Menyembelih Hewan dalam Islam

Sesungguhnya Allah mewajibkan berbuat baik (ihsan) atas segala sesuatu. Jika kalian membunuh (dalam qishah,-pent) maka berbuat ihsanlah dalam cara membunuh dan jika kalian menyembelih makan berbuat ihsanlah dalam cara menyembelih, dan hendaklah salah seorang dari kalian menajamkan parangnya dan menyenangkan semebelihannya”

Read more ›
Kisah Ahli Ibadah yang masuk Neraka karena Mendoakan Saudaranya agar Tidak Masuk Syurga

Kisah Ahli Ibadah yang masuk Neraka karena Mendoakan Saudaranya agar Tidak Masuk Syurga

Maka Allah s.w.t berfirman kepada orang yang berdosa, “Pergilah, dan masuklah ke dalam syurga kerana rahmat-Ku.” Sedangkan kepada yang lainnya Allah S.w.t berfirman, “Apakah kamu merasa alim, apakah kamu mampu meraih apa yang ada di tangan kekuasaan-Ku? Bawalah dia ke dalam neraka!”

Read more ›
Larangan Mengolok-olok Orang Lain atau Kelompok Lain

Larangan Mengolok-olok Orang Lain atau Kelompok Lain

Hai orang-orang yang beriman, janganlah sekumpulan orang laki-laki merendahkan kumpulan yang lain, boleh jadi yang ditertawakan itu lebih baik dari mereka. Dan jangan pula sekumpulan perempuan merendahkan kumpulan lainnya, boleh jadi yang direndahkan itu lebih baik…  

Read more ›
Perkataan yang Buruk dan Celaan adalah Sesuatu yang tidak Disukai Rasulullah

Perkataan yang Buruk dan Celaan adalah Sesuatu yang tidak Disukai Rasulullah

Tutur kata yang baik merupakan ciri akhlaq mulia seorang muslim dan perkataan yang kotor sangat dibenci oleh Allah dan Rasul-Nya…

Read more ›
Memaafkan Orang yang Berbuat Zhalim pada Kita

Memaafkan Orang yang Berbuat Zhalim pada Kita

Satu pelajaran lagi yang bisa kita ambil dari hadits Jabir bin Sulaim adalah perintah untuk mudah memaafkan orang lain.

Read more ›
Inilah Kumpulan Hadits tentang Menu Berbuka dan Sahur Nabi

Inilah Kumpulan Hadits tentang Menu Berbuka dan Sahur Nabi

Saat ini kita sedang melaksanakan ibadah puasa Ramdhan lalu apa menu yang tepat saat berbuka dan sahur yang sesuai dengan sunnah Nabi? …

Read more ›
Orang Beradab lebih Mulia dari Orang Berilmu

Orang Beradab lebih Mulia dari Orang Berilmu

  Mana lebih utama, ilmu atau adab? Hampir semua ulama bersepakat menjawab: adab lebih utama.

Read more ›
Jangan Minta Ampunan bagi Orang Musyrik, Meskipun Keluargamu

Jangan Minta Ampunan bagi Orang Musyrik, Meskipun Keluargamu

Yakni dalam hal ini tiada suri teladan bagi kamu, yaitu memohonkan ampunan bagi orang-orang musyrik. Hal yang sama telah dikatakan oleh Ibnu Abbas, Mujahid, Qatadah, Muqatil ibnu Hayyan, dan Ad-Dahhak serta lain-lainnya yang bukan hanya seorang.  

Read more ›
Mencintai Saudara Sesama Muslim Adalah Kesempurnaan Iman

Mencintai Saudara Sesama Muslim Adalah Kesempurnaan Iman

Jika kita sebagai seorang mukmin ingin meningkatkan keimanan, maka salah satu caranya adalah dengan mencintai saudara (sesama kaum mukminin) sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri.

Read more ›
Sunnah yang Terlupakan: Menjilati Jari Sesudah Makan

Sunnah yang Terlupakan: Menjilati Jari Sesudah Makan

Menjilati jari setelah makan merupakan Sunnah nabi yang sudah jarang kita ketahui dan praktekkan

Read more ›