Category: Firqah

Menjadikan Kubur Sebagai Masjid Adalah Perbuatan yang Dilaknat Allah

Menjadikan Kubur Sebagai Masjid Adalah Perbuatan yang Dilaknat Allah

Syaikh Muhammad bin Shalih Al-‘Utsaimin rahimahullah berkata, “Tidak boleh membangun masjid di atas kubur karena seperti itu adalah wasilah (perantara) menuju kesyirikan dan dapat mengantarkan pada ibadah kepada penghuni kubur. Dan tidak boleh pula kubur dijadikan tujuan (maksud) untuk shalat. Perbuatan ini termasuk dalam menjadikan kuburan sebagai masjid. Karena alasan […]

Read more ›
Inilah Aqidah Syi’ah dan Segala Kebenciannya Terhadap Agama Islam

Inilah Aqidah Syi’ah dan Segala Kebenciannya Terhadap Agama Islam

Akidah Syi’ah terhadap kaum muslimin Ahlus Sunnah wal Jama’ah adalah akidah kebencian dan cacian, bahkan sampai pengafiran dan penghalalan darah dan harta. Menurut keyakinan mereka, kekufuran Ahlus Sunnah lebih besar daripada kekufuran Yahudi dan Nashrani. Kenapa bisa begitu? Menurut mereka, kekafian Yahudi dan Nashrani adalah kekafiran asli, sedangkan kekafiran ahlus […]

Read more ›
Inilah Beberapa Karakteristik Musuh Allah dari Kalangan Munafiqin

Inilah Beberapa Karakteristik Musuh Allah dari Kalangan Munafiqin

Di antara musuh-musuh Allah atau pengikut syaitan (Hizbu syaithon) yang gencar memusuhi Islam ialah golongan munafikin. Golongan ini adalah mereka yang berpura pura menjadi mukmin dan menyembunyikan kekufurannya. Mereka benci dan memusuhi terhadap kebenaran yang datang dari Allah Subhanahu Wa Ta’ala serta berusaha untuk menghancurkan dan menghalangi penyebaran cahaya Islam… […]

Read more ›
Waspadalah, Diantara Dusta Syi’ah atas Yaitu Dusta Atas Nama Al-Imam Al-Bukhari!

Waspadalah, Diantara Dusta Syi’ah atas Yaitu Dusta Atas Nama Al-Imam Al-Bukhari!

“Barangsiapa yang ingin hidup seperti hidupku dan wafat seperti wafatku serta masuk ke surga yang telah dijanjikan kepadaku oleh Tuhanku yaitu Jannatul Khuld, maka hendaklah ia menjadikan Ali sebagai wali, karena sesungguhnya dia tidak akan mengeluarkan kamu dari petunjuk dan tidak akan memasukkan kamu ke dalam kesesatan.’’….  

Read more ›
Mengenal Komunisme dan Bahayanya Bagi Aqidah Islam

Mengenal Komunisme dan Bahayanya Bagi Aqidah Islam

Komunisme adalah sebuah aliran berpikir, berlandaskan kepada atheisme, yaitu tidak percaya kepada tuhan. Aliran ini menjadikan materi sebagai asas segala-galanya, maka sering disebut sebagai materialisme.  

Read more ›
Opini Redaksi: Benarkah Seorang Muslim Diperbolehkan Merayakan Tahun Baru Imlek?

Opini Redaksi: Benarkah Seorang Muslim Diperbolehkan Merayakan Tahun Baru Imlek?

Dewasa ini banyak sekali para penceramaah (Baca: Ustad Suu’) yang jahil dari kitabullah dan sunnah dengan berani mengatakan bahwa merayakan tahun baru Imlek adalah sama sekali tidak bertentangan dengan agama Islam, karena Imlek bukanlah berasal dari agama tertentu. Sungguh pernyataan ini adalah sebuah kedustaan dan kebodohan mereka yang sangat nyata…

Read more ›
Opini Redaksi: Waspada Pemurtadan Masal di Valentine’s Day

Opini Redaksi: Waspada Pemurtadan Masal di Valentine’s Day

Hari valentine yang dirayakan oleh orang-orang kafir di seluruh dunia kini juga telah menjadi racun untuk para pemuda-pemudi di kalangan kaum muslimin. Dan, sungguh ini adalah fitnah dan bencana yang besar….

Read more ›
Salah Satu Musibah Besar, Seseorang Menjadikan Mayit Sebagai Ilah Selain Allah!

Salah Satu Musibah Besar, Seseorang Menjadikan Mayit Sebagai Ilah Selain Allah!

Banyak manusia tidaklah tersadar akan hakikat iman sehingga membuat mereka terjerumus dalam kesyirikan…  

Read more ›
Zina yang Merajalela Akibat dari Tidak Menggunakan Hukum Allah di Bumi

Zina yang Merajalela Akibat dari Tidak Menggunakan Hukum Allah di Bumi

Zina termasuk dalam perbuatan dosa besar. Di antara penyebab seseorang terjerumus ke dalam perbuatan yang nista ini, ialah karena rendahnya iman dan moral masyarakat, serta saking gampangnya mempertontonkan aurat secara murah dan vulgar, terutama yang terjadi di kalangan kaum wanita.

Read more ›
Mengenal Tamimah: Sebuah Kemusyrikan yang Terus Ada Hingga Zaman Modern

Mengenal Tamimah: Sebuah Kemusyrikan yang Terus Ada Hingga Zaman Modern

Dewasa ini banyak orang-orang yang mengenakan jimat sebagai bentuk membentengi dari kemudharatan yang akan menimpa dirinya, dan ini adalah sebuah kemusyrikan yang nyata…

Read more ›