Category: Tafsir Hadits

Inilah Keutamaan yang Didapat dari Melaksanakan Shalat Sunnah

Inilah Keutamaan yang Didapat dari Melaksanakan Shalat Sunnah

Shalat sunnah memiliki banyak keutamaan yang besar di dalamnya, bahkan pahalanya dijanjikan mendapakan sebuah bangunan di surga…  

Read more ›
Manfaat dari Umrah dan Haji Sebagai Penebus Dosa

Manfaat dari Umrah dan Haji Sebagai Penebus Dosa

Rasûlullâh Shallallahu ‘alaihi wa sallam menjelaskan keutamaan umrah dan haji. Yaitu umrah dapat menebus dosa antara dua umrah.  

Read more ›
Hadits Dhaif: Seorang Pencuri yang Telah Ditegakkan Hukuman Potong Tangan, Dia Tidak Perlu Mengganti Curiannya

Hadits Dhaif: Seorang Pencuri yang Telah Ditegakkan Hukuman Potong Tangan, Dia Tidak Perlu Mengganti Curiannya

Dalam hukum Islam telah jelas bahwa seorang muslim yang terdapati mencuri maka ia akan dipotong tangannya sebagai pelajaran dan peringatan untuk dirinya dan juga kaum muslimin seluruhnya….  

Read more ›
Bertaqwalah Kepada Allah Dimana Saja Kita Berada

Bertaqwalah Kepada Allah Dimana Saja Kita Berada

Allah maha melihat dan mengetahui segala sesuatu yang ada, oleh karena itu hendaklah kita selalu bertaqwa pada Allah dimana saja kita berada…  

Read more ›
Lihatlah Orang yang Berada di Bawah Kita, Agar Kita Bersyukur

Lihatlah Orang yang Berada di Bawah Kita, Agar Kita Bersyukur

Melihat keadaan orang lain yang berada di atas kita dapat membuat kita merasa iri dan kufur terhadap nikamt Allah, oleh karena itu hendaklah kita melihat orang yang berada dibawah kita…

Read more ›
Janji Masa Depan Islam yang akan Menguasai Dunia

Janji Masa Depan Islam yang akan Menguasai Dunia

Kita patut merasa gembira dengan janji yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta’ala melalui firman-Nya itu, bahwa Islam dengan kearifan dan kebijkasanaannya mampu mengalahkan agama-agama lain.

Read more ›
Pengertian Wali Allah dan Sifat-Sifat yang Mereka Miliki

Pengertian Wali Allah dan Sifat-Sifat yang Mereka Miliki

Allâh Subhanahu wa Ta’ala berfirman, yang artinya, “Ingatlah wali-wali Allâh itu, tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati. (Yaitu) orang-orang yang beriman dan senantiasa bertakwa.” [Yûnus/10:62-63]

Read more ›
Bejana Emas Dan Perak Dalam Hukum Syariat Islam

Bejana Emas Dan Perak Dalam Hukum Syariat Islam

Oleh karena itu semua bejana baik dari besi, tembaga, kuningan dan lain-lainnya halal dan mubah digunakan kecuali yang Allâh Azza wa Jalla larang. Ada bejana yang diharamkan oleh Allâh Azza wa Jalla penggunaannya untuk makan dan minum yaitu bejana yang terbuat dari emas dan perak.

Read more ›
Pengertian Hadits Ditusuk Jarum Dari Besi Itu Lebih Baik

Pengertian Hadits Ditusuk Jarum Dari Besi Itu Lebih Baik

Hadits ini dengan jelas menunjukkan penegasan haramnya seseorang lelaki menyentuh wanita yang bukan mahramnya. Demikian juga sebaliknya, seorang wanita tidak boleh menyentuh lelaki yang bukan mahramnya. Ya, sekedar sentuhan terhadap lawan jenis yang tidak dihalalkan oleh ajaran Islam tidak dibenarkan. Tidak benar bila ada yang memaknai  kata ‘menyentuh’ yang terdapat dalam hadits […]

Read more ›
Pasukan Imam Mahdi Akan Memerangi Jazirah Arab

Pasukan Imam Mahdi Akan Memerangi Jazirah Arab

Pantaslah bilamana Rasulullah shollallahu ’alaih wa sallam memprediksi bahwa di antara langkah awal yang akan dikerjakan oleh Panglima Ummat Islam Akhir Zaman -yakni Imam Mahdi- ialah mengakhiri kesombongan para Mulkan Jabbriyyan di semenanjung Arabia.  Proyek ini dalam bentuk perang terhadap semenanjung Arabia. Nabi Muhammad shollallahu ’alaih wa sallam bersabda: “Kalian akan perangi jazirah Arab sehingga Allah menangkan kalian atasnya.” […]

Read more ›