Category: AQIDAH-AKHLAQ

Inilah Adab Dalam Berziarah Kubur

Inilah Adab Dalam Berziarah Kubur

Setelah mati, seorang hamba hanya tinggal memetik apa yang selama ini ia tanam di dunia, tidak ada kesempatan kedua untuk menambah amal. jika kebaikan yang ia tanam, itulah yang akan ia panen. Jika keburukan yang ia tanam, maka dialah yang akan merasakannya sendiri.

Read more ›
Perkataan yang Buruk dan Celaan adalah Sesuatu yang tidak Disukai Rasulullah

Perkataan yang Buruk dan Celaan adalah Sesuatu yang tidak Disukai Rasulullah

Tutur kata yang baik merupakan ciri akhlaq mulia seorang muslim dan perkataan yang kotor sangat dibenci oleh Allah dan Rasul-Nya…

Read more ›
Larangan Mengolok-olok Orang Lain atau Kelompok Lain

Larangan Mengolok-olok Orang Lain atau Kelompok Lain

Hai orang-orang yang beriman, janganlah sekumpulan orang laki-laki merendahkan kumpulan yang lain, boleh jadi yang ditertawakan itu lebih baik dari mereka. Dan jangan pula sekumpulan perempuan merendahkan kumpulan lainnya, boleh jadi yang direndahkan itu lebih baik…  

Read more ›
Ulama Telah Bersepakat, Tentang Haramnya Mengucapkan Selamat Natal

Ulama Telah Bersepakat, Tentang Haramnya Mengucapkan Selamat Natal

Sebagian kalangan apalagi awalnya dari pemikiran liberal dan ingin menyatukan setiap agama samawi mulai mengendorkan akidah kaum muslimin dengan menyampaikan fatwa nyleneh. Muncul ulama-ulama kontemporer yang memandang sah-sah saja mengucapkan selamat natal pada Nashrani. Padahal memulai mengucapkan salam pada mereka saja tidak dibolehkan, sama halnya dengan mengucapkan selamat pada mereka […]

Read more ›
Kisah Ahli Ibadah yang masuk Neraka karena Mendoakan Saudaranya agar Tidak Masuk Syurga

Kisah Ahli Ibadah yang masuk Neraka karena Mendoakan Saudaranya agar Tidak Masuk Syurga

Maka Allah s.w.t berfirman kepada orang yang berdosa, “Pergilah, dan masuklah ke dalam syurga kerana rahmat-Ku.” Sedangkan kepada yang lainnya Allah S.w.t berfirman, “Apakah kamu merasa alim, apakah kamu mampu meraih apa yang ada di tangan kekuasaan-Ku? Bawalah dia ke dalam neraka!”

Read more ›
Makna Ibadah dalam Kalimat Laa Ilaaha Ilallah yang Sebenarnya

Makna Ibadah dalam Kalimat Laa Ilaaha Ilallah yang Sebenarnya

Kita sebagai umat muslim diperintahkan untuk beribadah hanya kepada Allah saja tidak kepda yang lain karena itu merupakan bentuk kesyirikan, banyak ayat yang menerangkan agar kita beribadah hanya kepada Allah saja diantaranya yang biasa kit baca dalam surat Al Fatihah “hanya kepada-Mu lah kami beribadah dan hanya kepada-Mu lah kami […]

Read more ›
Benih Kesyirikan adalah Penyebab Utama Kerusakan Sebuah Kaum

Benih Kesyirikan adalah Penyebab Utama Kerusakan Sebuah Kaum

  banyak umat Islam yang berbuat syirik tapi mereka berkeyakinan bahwa perbuatannya itu adalah suatu ibadah yang disyari’atkan dalam Islam (padahal tidak demikian)

Read more ›
Orang Beradab lebih Mulia dari Orang Berilmu

Orang Beradab lebih Mulia dari Orang Berilmu

  Mana lebih utama, ilmu atau adab? Hampir semua ulama bersepakat menjawab: adab lebih utama.

Read more ›
Semangat-Belajar-Islam-Tapi-Kurang-Pengamalan-Adab-bimbingan-islam-1

Kapan Riya’ dan Sum’ah Menjadi Syirik Besar?

Jadi, perbedaan antara riya’ dengan sum’ah adalah bahwa riya’ itu berkaitan dengan ibadah yang ingin diliat orang. Adapun sum’ah berkaitan dengan ibadah yang ingin didengarkan orang.

Read more ›
Jadikanlah Al Qur’an Sebagai Kebutuhan Kita Setiap Hari

Jadikanlah Al Qur’an Sebagai Kebutuhan Kita Setiap Hari

Jika tidak makan dan minum sehari Badan menjadi lemah. Demikian jika tidak membaca Al-Quran sehari…

Read more ›