Author: Andana Syahran

Mengena Agenda Salafush Sholih di Bulan Ramadhan

Mengena Agenda Salafush Sholih di Bulan Ramadhan

Nabi shallallahu’alaihi wasallam dahulu, bila memasuki sepuluh malam terakhir, beliau memberi motivasi para sahabat, dan membangunkan kerabat beliau untuk berburu malam lailatul qodr…

Read more ›
Mengenal Hakikat Puasa yang Wajib Anda Pahami!

Mengenal Hakikat Puasa yang Wajib Anda Pahami!

Seseorang yang beriman akan bisa mengetahui tentang hakikat puasa dengan mengenal karakteristik-karakteristiknya, baik itu hikmah pensyari’atan puasa, buah, tujuan, maksud, dan ruh ibadah puasa…

Read more ›
Puasa yang Sempurna Adalah Puasa Lahir dan Batin!

Puasa yang Sempurna Adalah Puasa Lahir dan Batin!

Puasa yang sempurna adalah puasa lahir dan batin هذا هو الصَّوم المشروع لا مجرَّد الإمساك عن الطَّعام والشَّراب “Inilah sesungguhnya puasa yang disyari’atkan, ia tidak sekedar menahan dari …..

Read more ›
Inilah Hikmah dan Keistimewaan Ibadah Puasa Bagi Manusia

Inilah Hikmah dan Keistimewaan Ibadah Puasa Bagi Manusia

Balasan pahala itu langsung berasal dari sisi Allah ‘azza wa jalla. Artinya tidak ada yang mengetahui besarnya kadar balasan puasa kecuali Allah. Adapun ibadah-ibadah yang lain akan diberikan ganjaran sesuai dengan niat pelakunya dimana satu kebaikan akan dibalas dengan sepuluh kali lipatnya hingga tujuh ratus kali lipat dan bahkan banyak […]

Read more ›
Begitu Luar Biasa Shalafus Shalih dalam Mengisi Agenda-Agenda Ramadhan Mereka!

Begitu Luar Biasa Shalafus Shalih dalam Mengisi Agenda-Agenda Ramadhan Mereka!

Bila ingin memcari inspirasi, kisah hidup para salaf amat pantas dijadikan bahan. Membaca biografi mereka, menumbuhkan secercah semangat untuk menghadapi kehidupan ke depan, menjadi insan yang lebih baik dan meninggalkan kenangan-kenangan indah di kehidupan fana, sebelum melangkah bertemu Sang Pencipta…

Read more ›
Salah Kaprah Soal Jilbab, Mana yang Dikehendaki Islam?

Salah Kaprah Soal Jilbab, Mana yang Dikehendaki Islam?

Hai Nabi, katakanlah kepada isteri-isterimu, anak-anak perempuanmu dan istri-istri orang mu’min: “Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka”. Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, karena itu mereka tidak di ganggu. Dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (QS. Al-Ahzab: 59)…

Read more ›
Sudah Tahukah Anda tentang Macam dari Syarat-syarat Shalat (3)

Sudah Tahukah Anda tentang Macam dari Syarat-syarat Shalat (3)

Shalat adalah merupakan sebuah syari’at yang sangat penting dalam agama Islam. Yakni, karena shalat merupakan dari tiang agama dan juga merupakan rukun Islam yang kedua.

Read more ›
Sudah Tahukah Anda tentang Macam dari Syarat-syarat Shalat (2)

Sudah Tahukah Anda tentang Macam dari Syarat-syarat Shalat (2)

Shalat adalah merupakan sebuah syari’at yang sangat penting dalam agama Islam. Yakni, karena shalat merupakan dari tiang agama dan juga merupakan rukun Islam yang kedua.

Read more ›
Sudah Tahukah Anda tentang Macam dari Syarat-syarat Shalat?

Sudah Tahukah Anda tentang Macam dari Syarat-syarat Shalat?

Shalat adalah merupakan sebuah syari’at yang sangat penting dalam agama Islam. Yakni, karena shalat merupakan dari tiang agama dan juga merupakan rukun Islam yang kedua.

Read more ›
Inilah Beberapa Point dalam Bab Adzan yang Perlu Dipahami Seorang Muslim (24)

Inilah Beberapa Point dalam Bab Adzan yang Perlu Dipahami Seorang Muslim (24)

Adzan merupakan syari’at Islam yang digunakan sebagai satu isyarat bahwa telah tiba sebuah waktu shalat wajib, mengetahui bab dalam adzan ini adalah kewajiban semua kaum muslimin…

Read more ›